Oznámenie o konaní verejnej zbierky

 

„Pomôžme s láskou“

 

            Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím oznamuje, že z príležitosti: Dňa krivých zrkadiel, bude sa konať verejná zbierka pod názvom: „Pomôžme s láskou“.

 

12. jún je pamätným dňom, kedy sa konala zakladajúca schôdza ZPMP v SR. Preto bol tento deň zvolený ako deň, keď sa budú na celom Slovensku rúcať predsudky, ovplyvňovať postoje našich spoluobčanov a zároveň robiť verejné zbierky v prospech ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Verejnú zbierku povolil Okresný úrad Dunajská Streda,

Rozhodnutím č.: OU-DS-OVVS-2015/008188-002 zo dňa 26.05.2015.

 

 

Verejnoprospešný účel, na ktorý sa zbierka koná na rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana zdravia a to najmä: na zlepšenie životných podmienok ľudí s mentálnym postihnutím organizovaním všestranných aktivít na ich podporu v súlade so stanovami ZPMP v DS, vzdelávanie, výchova, rehabilitačný pobyt, cestovné náklady  a iná činnosť v prospech členov.

 

Spôsob konania verejnej zbierky:

Verejná finančná zbierka sa bude konať prostredníctvom dobrovoľníkov, dňa 12. júna 2015  zbieraním do 4 prenosných pokladničiek a do 1 statickej urny, ktorá bude umiestnená na Korze Bélu Bartóka v Dunajskej Strede.

 

Miesto a čas konania verejnej zbierky:

Verejná finančná zbierka sa uskutoční dňa 12.06.2015, od 8.00 hod. do 18.00 hod. na území mesta Dunajská Streda.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Ágnes Cséfalvay

                                                                                                                     predsedníčka ZPMP

 

V Dunajskej Strede, dňa 28.5.2015